Общи условия

Прочетете повече за нашите условия по-долу

Общи условия

Общи условия

Добре дошли в сайта на Аутентик ЕООД.

Тези общи условия описват правилата за използване на уебсайта на Аутентик ЕООД.

Аутентик ЕООД се намира на адрес:

София, България 1592,
ж.к. Дружба, бл. 72, вх.Д, ет.2, ап.95

С достъпа до този сайт приемаме, че сте съгласни напълно с условията ни. Не продължавайте да използвате уеб сайта на Аутентик ЕООД, ако не приемате всички правила, посочени на тази страница.

Следната терминология важи за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Отказ от отговорност и всички споразумения: “Клиент”, “Вие” и “Ваш” се отнася до Вас, лицето, което използва този уебсайт и приема Общите условия на компанията. “Дружеството”, “Ние”, “Ни”и “Наш” се отнасят към нашата компания. “Компанията”, “Страните” или “Ние” се отнася както до Клиента, така и до нас, или само до Клиента и само до нас. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за предприемане процеса на оказване на съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с определена продължителност или по какъвто и да е друг начин, с изрична цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на Компанията в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, са взети като взаимозаменяеми и следователно се отнаст до същото.

Обща информация

Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки по някаква причина по всяко време.

Разбирате, че съдържанието ви (без да се включва информация за кредитната карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предавания по различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е шифрована по време на прехвърляне по мрежи.

ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се съгласуват с главни, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко доврение относно материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

ПРОМЕНИ В УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие. Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за каквата и да е промяна, промяна в цената, спиране или прекратяване на Услугата.

ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни само онлайн чрез уеб сайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно нашите Правилата за връщане.

Направили сме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме длъжни, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на някое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.

Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че ще бъдат отстранени грешките в Услугата.

ТОЧНОСТ НА ДАННИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОФИЛА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените количества на човек, домакинство или поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Приемате да предоставите актуални, пълни и точни данни за поръчките и информация за контакт за всички покупки, направени в нашия магазин. Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса и номерата на кредитните карти и датите на валидност, за да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля прегледайте нашите Правилата за връщане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

Може да ви предоставим достъп до опции на трети страни, които ние не контролираме и до които нямаме достъп.

Вие приемате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива опции като “като е” и “като налични” без никакви гаранции, представяния или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на незадължителни опции на трети страни.

Всяко използване от вас на незадължителните опции, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваша отговорност и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които опциите се предоставят от съответния трети доставчик (и).

Може също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително и пускането на нови опции и и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също подлежат на тези Общи условия.

ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за доставка и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан сайт е неточна, по всяко време и без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,

Ние не поемаме задължение да актуализираме, променяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за ценообразуване, освен ако това се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да запазите Аутентик ЕООД и нашите източници, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, управители, агенти, изпълнители, лицензианти, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, невредими от всякакви претенции и искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна, дължащи се или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или право на трета страна.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Аутентик ЕООД и / или неговите лицензианти притежават правата върху интелектуална собственост за всички материали на Аутентик ЕООД. Всички права върху интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от https://outhentic.eu за ваша лична употреба, подлежащи на ограничения, посочени в настоящите Общи условия.

Вие НЕ трябва да:

 • Публикувате материали от https://outhentic.eu
 • Продавате, наемате или подлицензирате материали от https://outhentic.eu
 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от https://outhentic.eu

Преразпределяне на съдържание от Аутентик ЕООД (освен ако не е специално направено съдържание за преразпределение).

Вътрешни рамки

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение, вие не можете да създавате рамки около нашите уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалната презентация или външния вид на нашия уеб сайт.

Запазване на правата

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое собствено усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уеб сайт при такава молба. Ние също си запазваме правото да променяме тези условия и политиката си за свързване по всяко време. Като продължавате, за да се свържете с нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че сте задължени да спазвате тези условия за свързване.

Премахване на връзките от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уеб сайт или на който и да е свързан уеб сайт, която е нежелателна по някаква причина, можете да се свържете с нас за това. Ще разгледаме искането за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го направим или да реагираме директно към вас. Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че сайтът ще остане на разположение или че материалът на уебсайтът се актуализира.

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ

Имате право да върнете тези покупки в рамките на 14 дни за пълно възстановяване на сумата.

Стъпки, които трябва да следвате:

Уверете се, че стоките не са използвани. Използваните стоки не могат да бъдат върнати.
Информирайте ни, че искате да отмените покупката.
Изпратете стоките в ненарушена оригинална опаковка на посочения от нас адрес и добавете писмено изявление със стоките, както и копие от поръчката и оригиналната разписка за плащане.
Трябва да изпратите неизползваните стоки в рамките на 14 дни след уведомяване на Аутентик ЕООД

ГАРАНЦИЯ ЗА ПОВРЕДЕНИ СТОКИ

Всички продукти, продавани на нашия уебсайт, са преминали през качествен контрол. Ако обаче продуктът ви се окаже повреден в рамките на 1 година от покупката, ще сменим продукта или частично или напълно ще ви възстановим сумата.

 • Първо, ремонт или подмяна по желание на потребителя – безплатно
 • Второ, възстановяване на сумата или отстъпкаот цената на закупения продукт, ако не сме спазили едномесечния законов краен срок за подаване на гаранцията.

Условия за прилагане на гаранцията:

 • Трябва да уведомите Аутентик ЕООД в рамките на 2 месеца от откриването на повреда, в противен случай може да загубите правото си на гаранция.
 • Аутентик ЕООД трябва да докаже, че елементът не е дефектен през първите 6 месеца след доставката на продукта (“обръщане на тежестта на доказване”)
 • След 6 месеца трябва да докажете, че дефектът вече е съществувал при получаването на стоките – например като се покаже, че това се дължи на лошото качество на използваните материали.
 • Получаване на разписка или доказателство трябва да бъде приложено
 • Няма да имате право на възстановяване или замяна, ако проблемът е незначителен, като например вдлъбнатина в опаковката.
 • Няма да имате право на възстановяване или замяна, ако проблемът е резултат от небрежност, злоупотреба или злоупотреба с продукта от неговия потребител.

ДОСТАВКА

Цените за доставка подлежат на промяна и ще бъдат актуализирани без предизвестие. Цените за доставка могат да включват такси за обработка нa поръчката за доставка.

Сроковете за доставка са индикативни. Аутентик ЕООД отказва отговорността за навременната доставка на пратката, грижата за колета, комуникацията между куриера и вас.

ПЛАЩАНИЯ

Цените на продуктите и услугите, предлагани на www.outhentic.eu, са окончателни и включват всички данъци, предвидени от българското законодателство, включително ДДС. “Аутентик ЕООД издава законно документи за плащания за всяка поръчка. В случай, че се нуждаете от фирмена фактура, това искане трябва да бъде направено в писмена форма към info@outhentic.eu, като се посочи номера на поръчката и данните за компанията.

Аутентик ЕООД не носи отговорност за и не покрива всички разходи, направени в процеса на онлайн или банкови плащания. Всички евентуални данъци, разходи, комисионни, валутно покритие, таксувани от банката, платежна платформа или издател на карта, трябва да бъдат покрити от клиента.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване чрез публикуване на актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или Услугата, след публикуването на всички промени в тези Общи условия, представлява приемане на тези промени.