Аутентик

Проекти

Нашата фондация и проекти

C

Проекти

Проекти

Фондацията

За Фондацията

Фондация Аутентик е независима неправителствена организация, учредена в обществена полза. Има за цел да да съхранява, разпространява и утвърждава българския фолклор и традиции, у нас и зад граница. Идеята й е да насърчава формирането на духовните ценности и обогатяването на музикалната култура на младите хора.

Мисия и ценности

 • Да представи фолклора по един достъпен и атрактивен начин, който да бъде лесно възприет и оценен от младата аудитория.
 • Да разпространява българската култура у нас и зад граница.
 • Да насърчава и утвърждава духовните ценности, образованието и музикалната култура, чрез споделяне на знания и опит.
 • Да насърчава развитието на младите таланти, като подпомага деца и младежи с изявени музикални способности.
 • Да съдейства и подпомага деца и младежи в неравностойно положение

  Цели

  • Да съхранява и утвърждава българските фолклорни ценности и традиции.
  • Да участва и/или подпомага организирането и реализирането на съвместни културни изяви, с български и международни формации.
  • Да осъществява и/или подпомага реализирането на национални и международни обучителни срещи в областта на музиката и образованието, както и провеждането на семинари, дискусии и лекции по музикални теми.
  • Да съдейства и подпомага нивото на образование и култура на младото поколение в малките общини на България.
  • Да съдейства на културни и социални институции, при осъщестяване на техни културни прояви с музикална насоченост.
  • Да моделира отношение към фолклора у децата и младото поколение, което да предизвика формиране на достойно поведение към традициите и социална ангажираност.
  • Да насърчава и подпомага децата и младежите, да се образоват, да развиват своите дарби и заложби  и да ги разпространяват у нас и по света.
  • Да съдейства при повишаване знанията на младите в културно направление.
  • Да насърчава личностната реализация и социална ангажираност на младото поколение чрез музиката.
  • Да провежда регионални, национални и международни музикални  кампании.
  • Да организира и провежда музикални проекти-концертни изяви, музикални мини спектакли, с цел съхраняване и популяризиране на българският фолклор и/или стимулиране на нуждата от знания на децата и младото поколение.
  • Да организира срещи, семинари и образователни инициативи за развитие на музикалната култура.

   Включете се в 

   Включете се в инициативата

   Благодарим ви, че споделяте нашите ценности и цели и желаете да инвестирате в дейността на Фондация ”Аутентик” !
   Всяка подкрепа е важна за нас и подпомага осъществяването на идеята ни да възродим българските фолклорни традиции у българина и да подпомогнем обединяването ни като нация.

   Нека чрез музиката опознаем корените си, нека заедно изградим бъдещето си!

   Donation form BG

   Personal Info