Аутентик с лайв видео от концерта им в Кино Кабана
Аутентик с лайв видео от концерта им в Кино Кабана

„Носители на традиции“ се реализира с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата“